Samstag, 17. Juli 2010

navi
Lawa ngamahora akho angu engikuhalalisela ngawo ukuthi usuthole inombolo elandelayo.

Keine Kommentare: